بانی فام
1399/10/06
16:10
#زدشت احتمال %1 ضرر و سقوط قیمت تا محدوده 58023 ریال در چند روز آینده ▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان ▫️عدم پایداری روند به علت نوسان زیاد ▫️شتاب افز...

#زدشت


احتمال ٪۱ ضرر و سقوط قیمت تا محدوده ۵۸۰۲۳ ریال در چند روز آینده


▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان


▫️عدم پایداری روند به علت نوسان زیاد


▫️شتاب افزایش قیمت : متوسط


▫️روانشناسی معاملات : هیجان فروشندگان


▫️زمان تغییر روند: در حال حاضر خیرانتهای خبر

0
0