بورس۲۴
1401/02/04
10:41
سود هر سهم«سخاش» رشد چشمگیری داشت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ،شرکت سیمان خاش از عملکرد یکساله خود گزارش داد.

سود هر سهم«سخاش» رشد چشمگیری داشت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت سیمان خاش از عملکرد یکساله خود گزارش داد. سخاش در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند حسابرسی نشده برای هر سهم ۱۲۸۰۵ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشد۸۰ درصدی داشته است. درآمدهای عملیاتی این شرکت به ۴۱۱ میلیارد تومان و سود خالص به ۱۶۰ میلیارد تومان رسید گفتنی است حاشیه سود خالص این شرکت در دوره یاد شده به ۳۹ درصد رسید. این در حالی است که این رقم در دوره قبل ۳۳ درصد بود.


سخاش
انتهای خبر

0
0