بولتن اقتصادی
1399/09/06
14:44
فرآورده گیاهی محرک رشد طیور در یک شرکت دانش بنیان داخلی تولید شد. 🔹 این فرآورده دارویی گیاهی که از بادرنجبویه و گیاه سرخارگل تشکیل شده علاوه بر تق...

فرآورده گیاهی محرک رشد طیور در یک شرکت دانش بنیان داخلی تولید شد.🔹 این فرآورده دارویی گیاهی که از بادرنجبویه و گیاه سرخارگل تشکیل شده علاوه بر تقویت رشد، سیستم ایمنی طیور را در برابر بیماری‌های ویروسی تقویت می کند .

انتهای خبر

0
0