خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1399/08/18
12:24
تیغ بُران گر به دستت داد چرخ روزگار هرچه می‌خواهی بِبُر اما مَبُر نان کسی "سعدی" در وصف دوستان بالا

تیغ بران گر به دستت داد چرخ روزگار هرچه می‌خواهی ببر اما مبر نان کسی


" سعدی "در وصف دوستان بالاانتهای خبر

0
0