کدال۳۶۰
1399/10/04
10:35
#خزر #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/09/30 ▪️ شرکت فنرسازی زر طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/09/30 معادل 204,044 میلیون ریال از مح...

#خزر


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰▪️ شرکت فنرسازی زر طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ معادل ۲۰۴,۰۴۴ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۵۶٪ افزایش داشته است.▪️«خزر» با سرمایه ثبت شده ۷۹۹,۹۹۷ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱,۱۴۴,۱۴۵ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۴٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۰-۰۴ ۱۰:۳۴:۵۶ (۷۰۵۷۳۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0