بورس امروز
1399/09/23
11:52
‌‌❇ واگذاری سهام دوشرکت تابعه «وپخش» برای بازارگردانی 🔹به گزارش کدال بورس امروز، شرکت هلدینگ داروپخش از واگذاری ۴ میلیون و ۶۰۱ هزار و ۱۱۵ سهم از س...

❇ واگذاری سهام دوشرکت تابعه «وپخش» برای بازارگردانی🔹به گزارش کدال بورس امروز، شرکت هلدینگ داروپخش از واگذاری ۴ میلیون و ۶۰۱ هزار و ۱۱۵ سهم از سهام شرکت زاگرس فارمد پارس و ۳ میلیون سهم از سهام شرکت ابوریحان را به منظور بازارگردانی سهام بنا به الزامات سازمان بورس و اوراق خبر داد.🔗 ادامه ی مطلب...🆔انتهای خبر

0
0