بورسینه
1401/03/30
09:08
📌آغاز پر قدرت معاملات بورس 🔹در پنج دقیقه ابتدایی معاملات امروز، شاخص کل با افزایش ۹۰۱ واحدی همراه شد. 🔹فاسمین، خودرو و خگستر بیش‌ترین تاثیر را در...

📌آغاز پر قدرت معاملات بورس🔹در پنج دقیقه ابتدایی معاملات امروز، شاخص کل با افزایش ۹۰۱ واحدی همراه شد.🔹فاسمین، خودرو و خگستر بیش‌ترین تاثیر را در شاخص کل داشتند.
انتهای خبر

0
0