مارکت آنالیزینگ (مهرداد خسروی)
1399/08/11
10:18
واقعا فک میکنید اگه بازار قرار بود بعد انتخابات امریکا ریزش بزرگی داشته باشه امروز میتونستید سهم بفروشید؟

واقعا فک میکنید اگه بازار قرار بود بعد انتخابات امریکا ریزش بزرگی داشته باشه امروز میتونستید سهم بفروشید؟


انتهای خبر

0
0