حامیان بورس ایران
1401/05/30
16:28
🔖 نامه شرکت #سایپا به مدیران عامل #وساپا #ورنا #سمیکو موضوع : هماهنگی جهت افشاء گزارش تعیین ارزش سهام سایپا / حق الزحمه کارشناسان ارزشیابی پرداخت ...

🔖 نامه شرکت #سایپا به مدیران عامل #وساپا #ورنا #سمیکوموضوع : هماهنگی جهت افشاء گزارش تعیین ارزش سهام سایپا / حق الزحمه کارشناسان ارزشیابی پرداخت شدبا توجه به اتمام فرایند ارزشگذاری سهام سایپا توسط مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه و پرداخت کامل حق الزحمه کارشناسان؛ گزارش ارزش گذاری سهام سایپا در پاکت بسته به نمایندگی از سه شرکت به صورت محرمانه مستقیم تحویل مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری سایپا می شود و در جلسه ایی با حضور هر ۳ مدیر عامل پاکت بازگشایی شود و بلافاصله در کدال اطلاع رسانی عمومی شودانتهای خبر

0
0