سهم گلچین
1399/08/18
08:53
توقف نمادهای #قثابت، #قهکمت، #کپارس، #غپینو ، #قلرست به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف نمادهای معاملاتی #خمحور و #وسخراج مشمول دستور العمل ر...
توقف نمادهای #قثابت، #قهکمت، #کپارس، #غپینو ، #قلرست به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف


نمادهای معاملاتی #خمحور و #وسخراج مشمول دستور العمل رفع گره معاملاتی


طبق اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال جهت بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر، نماد #وتوکا حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ تعلیق شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران


در فرابورس توقف نمادهای #وسپهر، #کیسون به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
#نبض_بازار
انتهای خبر

0
0