کدال۳۶۰
1400/09/10
17:29
#فن_آوا تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه) شرکت گروه فن اوا 🔹 زمان برگزاری: ساعت 08:00 مورخ 1400/08/26 🔹 س...

#فن_آوا


تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه) شرکت گروه فن اوا🔹 زمان برگزاری: ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
🔹 سرمایه فعلی: ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 درصد افزایش سرمایه: ۱۵۰٪🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۱,۳۲۰,۰۰۰ ریال🔹 محل تامین افزایش سرمایه:


- مطالبات و آورده نقدی : ۱,۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
۱۴۰۰-۰۹-۱۰ ۱۷:۲۹:۱۹ (۸۲۵۳۶۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0