کدال۳۶۰
1399/10/29
11:01
#فجوش اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_9_ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) شرکت جوش و اکسیژن ایران ▪️ شرکت جوش و اکسیژن ایران ...

#فجوش


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۹_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) شرکت جوش و اکسیژن ایران
▪️ شرکت جوش و اکسیژن ایران در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به ازای هر سهم ۶,۰۱۸ ریال زیان شناسایی کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۲,۶۹۴ ریال زیان شناسایی کرده بود.▪️ «فجوش» با سرمایه ثبت شده ۱۰,۳۵۰ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۶۲,۲۸۸ میلیون ریال زیان شناسایی کرده است.
۱۳۹۹-۱۰-۲۹ ۱۱:۰۰:۵۲ (۷۱۱۳۰۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0