موج مثبت Positive Wave
1399/08/11
14:39
مهم؛ ادامه افزایش نرخ پایه محصولات پتروشیمی 🔺 قیمت جدید پایه محصولات پتروشیمی با افزایش 7199 ریالی، بر اساس نرخ ارز 253226 ریال اعلام شد.

مهم؛ ادامه افزایش نرخ پایه محصولات پتروشیمی🔺 قیمت جدید پایه محصولات پتروشیمی با افزایش ۷۱۹۹ ریالی، بر اساس نرخ ارز ۲۵۳۲۲۶ ریال اعلام شد.انتهای خبر

0
0