نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/08/19
11:12
فقط راهکار بازار اعتراض به صورت درست و برنامه ریزی شده هست حق گرفتنی دادنی نیست برید حقتون بگیرید واقعا دارند سر همه رو میبرن تو ایران

فقط راهکار بازار اعتراض به صورت درست و برنامه ریزی شده هست حق گرفتنی دادنی نیست برید حقتون بگیرید واقعا دارند سر همه رو میبرن تو ایران


انتهای خبر

0
0