بورسینه
1399/11/08
19:45
📌از دخالت‌های سیاسی در بازار سرمایه جلوگیری می‌کنیم دژپسند، وزیر اقتصاد: 🔹ما سعی کردیم پرده‌های حواشی در بازار را کنار بزنیم. باید پشت پرده واقعیت...

📌از دخالت‌های سیاسی در بازار سرمایه جلوگیری می‌کنیمدژپسند، وزیر اقتصاد:


🔹ما سعی کردیم پرده‌های حواشی در بازار را کنار بزنیم. باید پشت پرده واقعیت بورس از نظر عملکرد را نشان بدهیم.


🔸ما باید به روش های متفاوت متصل شده و مانع از دامن زدن به حواشی شویم. بازار سرمایه بازار نحیفی است و حاشیه ها دیواره های بازار را سست می کند.


🔹باید به بازار سرمایه به عنوان مامن سرمایه گذاری نگاه شود نه پایگاه فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی، من اطمینان نمی‌دهم که دخالت‌های سیاسی از بین برود اما تلاش خود را می‌کنم.👈🏻برای مطالعه مشروح این گزارش کلیک کنیدانتهای خبر

0
0