نوسانگیر بازار سرمایه
1399/08/21
10:52
✳️ حمایت شاخص کل خداروشکر حفظ شد . همچنان خریدار هستیم . شاخص نیمه دوم بازار مثبت خواهد بود ✅ @Navasani

✳️ حمایت شاخص کل خداروشکر حفظ شد . همچنان خریدار هستیم .شاخص نیمه دوم بازار مثبت خواهد بود✅ @Navasani

انتهای خبر

0
0