کدال۳۶۰
1401/03/03
09:15
#قلرست #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/02/31 ▪️ شرکت قند لرستان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/02/31 معادل 297,892 میلیون ریال از...

#قلرست


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱▪️ شرکت قند لرستان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ معادل ۲۹۷,۸۹۲ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۴۳۷۹٪ افزایش داشته است.▪️«قلرست» با سرمایه ثبت شده ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۰ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ مبلغ ۲,۷۹۵,۵۳۰ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۰٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۳-۰۳ ۰۹:۱۵:۵۵ (۸۸۶۵۵۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0