بتاسهم
1399/08/12
23:37
#کگهر به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، شرکت فرابورس ایران ، طی نامه شماره 670803...

#کگهر به اطلاع می‌رساند با توجه به عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، شرکت فرابورس ایران ، طی نامه شماره ۶۷۰۸۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ضرورت رعایت موارد فوق ظرف مهلت ۲ ماه را به شرکت تاکید نمود


با توجه به نامه واصله از شرکت مهلت مذکور به مدت ۱ ماه دیگر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ تمدید می گردد.انتهای خبر

0
0