پیامهای ناظر بازار
1399/08/20
08:05
معاملات بورس انرژی ایران - بازار عمده فروشی برق

۱$$بدین وسیله به اطلاع کارگزاران بورس انرژی ایران می رساند که در جلسه معاملاتی امروز نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه ۹۹/۰۹/۲۰گشایش می یابند. مدیریت عملیات بازار

انتهای خبر

0
0