اقتصاد ایران
1400/05/28
13:51
‌ «بوی بهبود ز اوضاع جهان می‌شنوم» مانده‌ام کشور من جزء جهان نیست چرا ؟! ‌

«بوی بهبود ز اوضاع جهان می‌شنوم»


مانده‌ام کشور من جزء جهان نیست چرا ؟!

انتهای خبر

0
0