کانال کدال
1399/08/18
12:03
📊 نماد :پترول 📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - ( ساير اطلاعات بااهميت - تغییر وضعیت شرکت های پتروشیمی ممسنی و کازرون- گروه ب) منتهی به سال مالی...

📊 نماد :پترول



📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - ( سایر اطلاعات بااهمیت - تغییر وضعیت شرکت های پتروشیمی ممسنی و کازرون- گروه ب) منتهی به سال مالی۱۴۰۰/۰۲/۳۱



🏭 شرکت: گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان



✍🏻 موضوع افشاء: سایر اطلاعات بااهمیت - تغییر وضعیت شرکت های پتروشیمی ممسنی و کازرون- گروه ب



📋 شرح رویداد: آخرین وضعیت شرکت های پتروشیمی ممسنی و کازرون در خصوص افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی گچساران به شرح پیوست ارایه شده است.



📋 مشاهده اطلاعیه



📥 دریافت اطلاعیه



#پترول #افشای_اطلاعات ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ۱۱:۴۴:۱۳ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔



انتهای خبر

0
0