آواتحلیل
1399/08/25
11:21
#فایرا #بورس_کالا 100 تن شمش 50 پوندی 99.7 با قیمت 53142 تومان عرضه و 20 تن آن با همان قیمت معامله شد.

#فایرا


#بورس_کالا


۱۰۰ تن شمش ۵۰ پوندی ۹۹.۷ با قیمت ۵۳۱۴۲ تومان عرضه و ۲۰ تن آن با همان قیمت معامله شد.انتهای خبر

0
0