کدال۳۶۰
1400/12/17
13:24
#خبازرس #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است - گروه ب) منتهی به سال مالی 1401/06/31 شرکت بازرسی م...

#خبازرس


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلا منتشر شده است - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۱۴۰۰-۱۲-۱۷ ۱۳:۲۴:۴۴ (۸۶۱۱۷۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0