موج مثبت Positive Wave
1399/08/12
09:51
#خودرو 347 بازگشایی شده، هدف 560-570 تومان در سر دارد👆

#خودرو ۳۴۷ بازگشایی شده، هدف ۵۶۰-۵۷۰ تومان در سر دارد👆


انتهای خبر

0
0