کارگزاری آبان
1401/05/31
12:54
📈بیشترین حجم معاملات خساپا 930 میلیون سهم خودرو 437 میلیون سهم دی 305 میلیون سهم شستا 277 میلیون سهم های وب 200 میلیون سهم

📈بیشترین حجم معاملات


خساپا ۹۳۰ میلیون سهم


خودرو ۴۳۷ میلیون سهم


دی ۳۰۵ میلیون سهم


شستا ۲۷۷ میلیون سهم


های وب ۲۰۰ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0