کدال۳۶۰
1401/02/20
16:54
#پاکشو توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده ▪ بازگشت به نامه شماره 876362 مورخ 1401/02/12 سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر ارائه ت...

#پاکشو


توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده▪ بازگشت به نامه شماره ۸۷۶۳۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر ارائه توضیحات تغییرات در تعداد فروش و کاهش نرخ فروش محصولات در گزارش عملکرد ماهانه فروردین ماه ۱۴۰۱ به استحضار می رساند نامه شماره ۷۱۸-م م - ۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ به شرح پیوست منتشر می گردد.
۱۴۰۱-۰۲-۲۰ ۱۶:۵۴:۵۱ (۸۷۹۷۷۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0