خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1400/01/15
22:04
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین | #سیتا | 📆 1400/01/15 🔹خالص ارزش روز دارایی ها : 🔹NAV: 17,271 🔸قیمت پایانی سهم در بازار : 🔸PRICE: 15,000 ...

شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین | #سیتا |📆 ۱۴۰۰/۰۱/۱۵🔹خالص ارزش روز دارایی ها :🔹 NAV: ۱۷,۲۷۱🔸قیمت پایانی سهم در بازار :🔸 PRICE: ۱۵,۰۰۰
♦️قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها :♦️ P/NAV: ٪۸۷➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0