پایگاه خبری انتخاب
1400/05/29
17:30
♦️چین سیاست سه فرزندی را رسما قانونی کرد 🔹چین برای افزایش نرخ زاد و ولد به طور رسمی قوانین خود را در مورد داشتن فرزند تغییر داده تا به این ترتیب ب...

♦️چین سیاست سه فرزندی را رسما قانونی کرد🔹چین برای افزایش نرخ زاد و ولد به طور رسمی قوانین خود را در مورد داشتن فرزند تغییر داده تا به این ترتیب به زوج‌ها اجازه دهد سه فرزند داشته باشند.جزئیات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲erE


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0