فرارسانه
1399/09/17
15:28
📌با #هجدهمین عرضه اولیه فرابورس ایران در سال 99 آشنا شوید 📍شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن 📍نماد: وکبهمن #عرضه_اولیه #فرابورس_ایران #وکبهمن...

📌 با #هجدهمین عرضه اولیه فرابورس ایران در سال ۹۹ آشنا شوید📍شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن📍نماد: وکبهمن#عرضه_اولیه


#فرابورس_ایران


#وکبهمن🆔 @faraRasaneانتهای خبر

0
0