بورس۲۴
1401/02/31
15:43
حجم مبنا در این نمادها اعمال نمی شود

مطابق اطلاعیه شرکت فرابورس ایران، حجم مبنا برای نمادهای معاملاتی دارای بازارگردان از روز دوشنبه ۱۴۰۱.۰۳.۰۲ اعمال نخواهد شد.

حجم مبنا در این نمادها اعمال نمی شود

بورس۲۴ : مطابق اطلاعیه شرکت فرابورس ایران، حجم مبنا برای نمادهای معاملاتی دارای بازارگردان از روز دوشنبه ۱۴۰۱.۰۳.۰۲ اعمال نخواهد شد. این نمادها شامل : آس پ، بپیوند، تبرک، ثپردیس، ثرود، دبالک، ریشمک، زاگرس، ساینا، سپیدار، غفارس، غگلستا، کپرور، کمرجان، کی بی سی، لطیف، وکبهمن، وهامون می باشد.


حجم
انتهای خبر

0
0