بهنام صمدی
1399/09/04
09:47
وعده پوچ مدیران تامین اجتماعی برای بازارگردنی #شستا؟ چرا بازار سرمایه را به سخره گرفته‌اید؟ ۱۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردید؟ ای...

وعده پوچ مدیران تامین اجتماعی برای بازارگردنی #شستا؟ چرا بازار سرمایه را به سخره گرفته‌اید؟ ۱۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردید؟این رفتار بزن و درویی تیشه به ریشه اعتماد مردم استآقای شریعتمداری رسیدگی کنید


@BehnamSamadi_irانتهای خبر

0
0