همفکران
1399/09/19
12:06
#کدال #شفاف_سازی #توقف_وزمین 📌عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده موضوع مزایده: فروش 12 رقبه املاک مازاد بانک ایران زمین از فروش 12 رقبه املاک در...

#کدال


#شفاف_سازی


#توقف_وزمین📌عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایدهموضوع مزایده: فروش ۱۲ رقبه املاک مازاد بانک ایران زمیناز فروش ۱۲ رقبه املاک درج شده ، ردیف های دو، سه، پنج، هفت، هشت و ده در لیست فهرست املاک ، بدلیل عدم دریافت پیشنهاد و توافق به فروش نرسیده است همچنین با پیشنهاد احدی از خریداران در ردیف یک ، بدلیل عدم واریز مبلغ ۵ درصد قیمت پایه مزایده بعنوان سپرده حسن انجام تعهدات، موافقت نشد و در نهایت کمبته معاملات با پیشنهاد خریداران ملک های ردیف چهار فهرست املاک به قیمت ۵،۵۲۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال ، ردیف شش با قیمت ۵۱،۴۸۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال ، ردیف ۹ با قیمت ۱۲،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ، ردیف ۱۱ با قیمت ۳۹،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و ردیف ۱۲ با ۷۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال همگی بصورت نقدی موافقت و در حال انعقاد قرارداد بوده که پس از نهایی شدن نتایج آن از طریق کدال اطلاع رسانی خواهد شد.انتهای خبر

0
0