کدال۳۶۰
1400/09/03
17:44
#خساپا #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تغییرات با اهمیت در عملکرد شرکت های تحت کنترل - گروه الف) منتهی به سال مالی 1400/12/29 شرکت شرکت ایرانی تولید اتوم...

#خساپا


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تغییرات با اهمیت در عملکرد شرکت های تحت کنترل - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)
۱۴۰۰-۰۹-۰۳ ۱۷:۴۴:۴۹ (۸۲۲۲۸۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0