بورس پلنر
1399/10/29
11:27
📌به لحاظ تکنیکی سهام و شاخص ها پس از اصلاح زمانی و قیمتی در محدوده های حمایتی تعیین گردیده که پیشتر به آن سطوح واکنش مثبت نشان داده اند متعادل شده ...

📌به لحاظ تکنیکی سهام و شاخص ها پس از اصلاح زمانی و قیمتی در محدوده های حمایتی تعیین گردیده که پیشتر به آن سطوح واکنش مثبت نشان داده اند متعادل شده و با اندک نوسانات حاشیه ای مجددا وارد مدار صعودی جهت ریکاوری بخشی از ریزش خود میشوند، این در حالی است بازار سرمایه در مقطع کنونی با عواملی چون ترس و تردید معامله گران حقیقی به واسطه عدم اعتماد به رفتار نهادهای حقوقی همراه شده است که این امر به تداوم صفوف فروش هیجانی دامن زده است.پایان بخش این رویه و بازگشت اعتماد همگانی نیازمند اقدامات جدید، کاربردی و عملی از سوی دولت و سازمان بورس می باشد که تنها راه نجات بازار سرمایه در این برهه حساس است.@bourse_planner۱

انتهای خبر

0
0