حسین زمانی
1399/09/16
00:18
🔺خریخت و افشای الف 🔻افزایش قیمت فروش قطعات حساس ریخته گری از ۲۴۵٫۰۰۰ تومان به ۴۴۱٫۰۰۰ تومان ۸۰ درصد افزایش قیمت

🔺 خریخت و افشای الف


🔻افزایش قیمت فروش قطعات حساس ریخته گری از ۲۴۵٫۰۰۰ تومان به ۴۴۱٫۰۰۰ تومان ۸۰ درصد افزایش قیمتانتهای خبر

0
0