کدال۳۶۰
1401/06/02
10:18
#ولشرق #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/05/31 ▪️ شرکت لیزینگ ایران و شرق طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/05/31 معادل 57,080 میلیون ...

#ولشرق


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱▪️ شرکت لیزینگ ایران و شرق طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ معادل ۵۷,۰۸۰ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۲٪ افزایش داشته است.▪️«ولشرق» با سرمایه ثبت شده ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مبلغ ۴۸۱,۲۴۳ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴٪ افزایش داشته است.۱۴۰۱-۰۶-۰۲ ۱۰:۱۹:۴۹ (۹۲۷۸۶۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0