کدال۳۶۰
1399/08/21
10:31
#ونیکی آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران 1399-08-21 10:31:05 (691119) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @Codal360_ir

#ونیکی


آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران۱۳۹۹-۰۸-۲۱ ۱۰:۳۱:۰۵ (۶۹۱۱۱۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0