بورس نیوز
1400/12/24
08:39
بازگشایی "حفاری" ساعت ۱۰:۰۰ صبح

نماد معاملاتی شرکت حفاری شمال "حفاری"با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف شد. نماد مذکور حداکثر تا ساعت ۱۰ روز معاملاتی جاری با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.


انتهای خبر

0
0