کدال۳۶۰
1401/05/30
09:03
#کاما #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (پذیرش تعهدات جدید - گروه ب) منتهی به سال مالی 1401/12/29 شرکت باما 1401-05-30 09:04:45 (926342) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @C...

#کاما


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (پذیرش تعهدات جدید - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت باما
۱۴۰۱-۰۵-۳۰ ۰۹:۰۴:۴۵ (۹۲۶۳۴۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0