کدال۳۶۰
1399/09/18
16:40
#خوارزمی_سهام اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_3_ماهه منتهی به 1399/08/23 (حسابرسی نشده) شرکت مشترک مانا الگوریتم ▪️ شرکت مشترک مانا ال...

#خوارزمی_سهام


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۳_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ (حسابرسی نشده) شرکت مشترک مانا الگوریتم▪️ شرکت مشترک مانا الگوریتم در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ به ازای هر سهم ۰ ریال سودی محقق نکرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۰ ریال تغییری نداشته بود.▪️ «خوارزمی سهام» با سرمایه ثبت شده ۰ میلیون ریال طی عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ مبلغ ۰ میلیون ریال سودی محقق نکرده است.۱۳۹۹-۰۹-۱۸ ۱۶:۳۹:۵۵ (۷۰۱۰۶۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0