کدال۳۶۰
1399/11/11
09:39
#امید آگهی ثبت افزایش سرمایه آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت تامين سرمايه اميد - نماد: اميد(تامين سرمايه اميد) با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شمار...

#امید


آگهی ثبت افزایش سرمایهآگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت تامین سرمایه امید - نماد: امید(تامین سرمایه امید)با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۹۹A-۰۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۹,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.۱۳۹۹-۱۱-۱۱ ۰۹:۳۹:۴۷ (۷۱۷۸۶۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0