بتاسهم
1401/03/22
10:59
مجمع #پلوله 📌 به گزارش همفکران مجمع عمومی عادی سالانه شرکت گازلوله با حضور اکثریت سهامداران و هیئت مدیره شرکت در حال برگزاری است... در این مجمع م...

مجمع


#پلوله📌 به گزارش همفکران مجمع عمومی عادی سالانه شرکت گازلوله با حضور اکثریت سهامداران و هیئت مدیره شرکت در حال برگزاری است...در این مجمع مطرح شد:✅ شرکت در پایان سال ۹۹ از ورشکستگی خارج شده و از تابلوی قرمز به تابلوی زرد بازار پایه انتقال یافت. شرکت تا خرداد سال قبل با سرپرست اداره می شد و هیئت مدیره جدید سال گذشته در چنین روزی، شرکت را از اداره ورشکستگی تحویل گرفتند.✅ بازار لوله پلی اتیلن کشور مازاد عرضه دارد. کل ظرفیت این بخش در کشور ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تن است اما در سال گذشته در بخشهای آب و فاضلاب و گاز کشور در کل ۳۴۰ هزار تن مناقصه برگزار شده است.✅ در حالیکه صنعت با ۲۵ درصد ظرفیت مشغول فعالیت است ما با ۵۰ درصد ظرفیت کار میکنیم.✅ هزینه عمومی و اداری بالای شرکت صرفا حقوق و دستمزد نیست. بررسی پرونده های بیمه ای سنواتی، ارزیابی های کارشناسی ملک مکرر و تنزیل اسناد خزانه دریافتی از جمله هزینه های با اهمیتی است که در این بخش داشته ایم.✅ با تسویه بدهی بانک پارسیان از سوی خودمان و بانک اقتصاد نوین که با کمک سهامدار عمده انجام شد هزینه مالی شرکت کاهش خوبی داشته است. وپترو در سال گذشته کمک نقدی ۹۰ میلیاردی به ما داشته است.✅ سایر درآمدهای غیرعملیاتی عمدتا مربوط به درآمدی است که از بخشودگی جرایم بانکی شناسایی شد. علاوه بر بخشودگی جریمه تاخیر توانستیم روی نرخ تسهیلات هم تخفیف بگیریم. حدود ۸۰ میلیارد تومان از بدهی بانکی شرکت را تسویه کردیم.انتهای خبر

0
0