رویال بورس
1399/09/19
10:54
غمینو بخاطر نوسان قیمتی بیش از ۵۰ درصد متوقف و کنفرانس لازم شد

غمینو بخاطر نوسان قیمتی بیش از ۵۰ درصد متوقف و کنفرانس لازم شد


انتهای خبر

0
0