تکسهم ۹۸
1400/05/24
09:48
#وپویا وقفه معاملاتی بخاطر رشد ۲۰ درصدی و مچینگ روی صف خرید👆 یک سود شارپ👌

#وپویا وقفه معاملاتی بخاطر رشد ۲۰ درصدی و مچینگ روی صف خرید👆یک سود شارپ👌

انتهای خبر

0
0