کدال۳۶۰
1401/01/06
08:39
#غشهد #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/12/29 ▪️ شرکت شهد ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/12/29 معادل 0 میلیون ریال از محصولات ...

#غشهد


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹▪️ شرکت شهد ایران طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ معادل ۰ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل تغییری نداشته است.▪️«غشهد» با سرمایه ثبت شده ۸۱۹,۱۷۵ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۸۴۴,۷۰۶ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۰٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۱-۰۶ ۰۸:۳۹:۵۴ (۸۶۲۱۱۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0