خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1399/12/05
22:00
سرمایه گذاری ساختمان ایران | #وساخت | 📆 1399/12/05 🔹خالص ارزش روز دارایی ها : 🔹NAV: 69,614 🔸قیمت پایانی سهم در بازار : 🔸PRICE: 48,960 ♦️قی...

سرمایه گذاری ساختمان ایران | #وساخت |📆 ۱۳۹۹/۱۲/۰۵🔹خالص ارزش روز دارایی ها :🔹 NAV: ۶۹,۶۱۴🔸قیمت پایانی سهم در بازار :🔸 PRICE: ۴۸,۹۶۰♦️قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها :♦️ P/NAV: ٪۷۰➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0