کدال۳۶۰
1400/05/24
11:24
#آبادا #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (نتیجه نهایی دعوی له شرکت - گروه ب) منتهی به سال مالی 1400/12/29 شرکت تولید نیروی برق آبادان 1400-05-24 11:24:5...

#آبادا


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (نتیجه نهایی دعوی له شرکت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت تولید نیروی برق آبادان
۱۴۰۰-۰۵-۲۴ ۱۱:۲۴:۵۴ (۷۸۳۲۰۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0