بانی فام
1399/10/07
13:50
#دعبيد احتمال 8% سود و صعود قیمت تا محدوده 37606 ریال در چند روز آینده ▫️روند کلی کوتاه مدت : صعودی ▫️پایداری روند : کم ▫️شتاب افزایش قیمت : زیاد...

#دعبید


احتمال ۸٪ سود و صعود قیمت تا محدوده ۳۷۶۰۶ ریال در چند روز آینده


▫️روند کلی کوتاه مدت : صعودی


▫️پایداری روند : کم


▫️شتاب افزایش قیمت : زیاد


▫️روانشناسی معاملات : تعادل خریدار و فروشنده


▫️زمان تغییر روند: در حال حاضر خیرانتهای خبر

0
0