محسن حسنلو
1399/10/29
09:45
#فخاس ✅ چرخه عملیاتی شرکت ✳️ دوره وصول مطالبات ۱۳ روز ✳️ دوره گردش کالا ۱۲۸ روز ✳️ دوره پرداخت بستانکاران ۴۲ روز ✳️ چرخه وجه نقد ۹۸ روز ✳️...

#فخاس✅ چرخه عملیاتی شرکت✳️ دوره وصول مطالبات ۱۳ روز✳️ دوره گردش کالا ۱۲۸ روز✳️ دوره پرداخت بستانکاران ۴۲ روز✳️ چرخه وجه نقد ۹۸ روز✳️ نسبت تسهیلات مالی به دارایی جاری ۲۴ درصد@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0