کدال۳۶۰
1399/10/05
20:59
#کیا #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/09/30 ▪️ شرکت کیا الکترود شرق طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/09/30 معادل 15,804 میلیون ریال ا...

#کیا


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰▪️ شرکت کیا الکترود شرق طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ معادل ۱۵,۸۰۴ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه ماه قبل ۲۸٪ کاهش داشته است.▪️«کیا» با سرمایه ثبت شده ۱۶۱,۴۶۸ میلیون ریال طی عملکرد ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ مبلغ ۶۴,۱۲۸ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه ماه قبل ۳۳٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۰-۰۵ ۲۰:۵۹:۵۴ (۷۰۵۹۴۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0